alkohol

Je beseda 'maček' izpeljana iz pijanih mornarjev, ki spijo na vrveh?

Beseda je v obtoku od leta 1894.