Mojzes

Ne, to ni 3D-rekreacija tega, kako bi lahko bil videti Mojzes

Lažne novice ogromnih razsežnosti.